Heppie Vegan

Dit boek is geschreven voor mensen die overwegen om plantaardig te gaan eten: vleeseters en vegetariërs. Het is ook leuk en misschien leerzaam voor de vegans onder ons. Je zult veel herkennen, bijvoorbeeld het sociale aspect, waar loop je als veganist tegenaan in de nog steeds overheersende vleescultuur.   De opbrengst van dit boek gaat naar stichting Stem voor Dieren, project PANG: Pigs Are Not Goods.                PANG